top of page

Kongre Bildiri Konuları

Tarla Bitkileri 

Bahçe Bitkileri 

Bitki Koruma 

Biyosistem Mühendisliği 

Peyzaj Mimarlığı 

Tarım Ekonomisi

Tarımsal Biyoteknoloji 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Tarım Makinaları 

Zootekni

Su Ürünleri 

Gıda 

Biyoloji 

Biyokimya 

Kimya 

Et ve Süt Teknolojisi

Veteriner

Ekonomi 

Kırsal Kalkınma 

Tarım Politikaları 

Sulama Sistemleri 

Bankacılık ve Tarım Kredileri 
Çiftçi Birlikleri 

Güneş ve Rüzgar Enerjisi 

Çevre 

Tarımsal İstihdam 

​Tarım Ürünleri İthalatı 

bottom of page